Vítejte na stránkách Středisek pro ranou péči!


Navigace ve stránce


Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, když současně bere ohled na požadavky každého jednotlivce. Služba je terénní zejména kvůli tomu, aby lidé, kteří ji využívají, byli v prostředí, které je jim blízké a ve kterém se cítí jistě. Právě v tomto prostředí jsou totiž děti nejlépe schopny využívat všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Středisko pro ranou péči Liberec, Středisko pro ranou péči Plzeň a Raná péče EDA jsou členy Asociace pracovníků v rané péči.

Mapa působnosti regionálních středisek

Aktuality z regionálních středisek

(Liberec)

Příprava nových programů Střediska pro ranou péči Liberec, o. p.s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sporuchou autistického spektra

27. červenec 2015

Středisko v současné době připravuje rozšíření své činnosti o poskytování nových programů pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra /PAS/ od raného věku do 10 let v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi /SAS/.

více aktualit >>

(Plzeň)

Prezentace střediska

29. červen 2015

Opět po roce jsme představili práci Střediska pro ranou péči Plzeň v Chodově a Sokolově.

více aktualit >>