Vítejte na stránkách Středisek pro ranou péči!


Navigace ve stránce


Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, když současně bere ohled na požadavky každého jednotlivce. Služba je terénní zejména kvůli tomu, aby lidé, kteří ji využívají, byli v prostředí, které je jim blízké a ve kterém se cítí jistě. Právě v tomto prostředí jsou totiž děti nejlépe schopny využívat všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Středisko pro ranou péči Liberec, Středisko pro ranou péči Plzeň a Raná péče EDA jsou členy Asociace pracovníků v rané péči.

Mapa působnosti regionálních středisek

Aktuality z regionálních středisek

(Liberec)

Dar 70 370 Kč od společnosti Alza.cz

19. únor 2015

Rády bychom poděkovaly společnosti Alza.cz, která nás podpořila formou věcného daru v celkové hodnotě 70.370,-Kč.

více aktualit >>

(Plzeň)

Seminář o rané péči v Centru léčebné rehabilitace v Karlových Varech

13. únor 2015

29. 1. 2015 uspořádaly naše poradkyně rané péče s pomocí Centra léčebné rehabilitace v Karlových Varech seminář pro veřejnost.

více aktualit >>

(EDA Praha)

Krizová linka a chat EDA

26. únor 2015

Linka EDA je první celorepubliková krizová linka a chat pro rodiny dětí s postižením či ohrožením vývoje. Slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize.

více aktualit >>