Vítejte na stránkách Středisek pro ranou péči!


Navigace ve stránce


Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, když současně bere ohled na požadavky každého jednotlivce. Služba je terénní zejména kvůli tomu, aby lidé, kteří ji využívají, byli v prostředí, které je jim blízké a ve kterém se cítí jistě. Právě v tomto prostředí jsou totiž děti nejlépe schopny využívat všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Středisko pro ranou péči Liberec, Středisko pro ranou péči Plzeň a Raná péče EDA jsou členy Asociace pracovníků v rané péči.

Mapa působnosti regionálních středisek

Aktuality z regionálních středisek

(Liberec)

Muzikoterapie - pozvánka na informační schůzku

9. září 2014

18. 9. 2014 se uskuteční informační schůzka na téma Možnosti mzikoterapie u dětí raného věku.

více aktualit >>

(Plzeň)

Víkend s muzikoterapií

15. září 2014

Podej nám ruku, z.s. pořádá v Klatovech 11. - 12. 10. 2014 Víkend s muzikoterapií

více aktualit >>

(EDA Praha)

Hasičské setkání v Písnici

15. září 2014

Sbor dobrovolných hasičů v Písnici pozval klienty i příznivce Rané péče EDA do svého sídla.

více aktualit >>