Vítejte na stránkách Středisek pro ranou péči!


Navigace ve stránce


Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, když současně bere ohled na požadavky každého jednotlivce. Služba je terénní zejména kvůli tomu, aby lidé, kteří ji využívají, byli v prostředí, které je jim blízké a ve kterém se cítí jistě. Právě v tomto prostředí jsou totiž děti nejlépe schopny využívat všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Středisko pro ranou péči Liberec, Středisko pro ranou péči Plzeň a Raná péče EDA jsou členy Asociace pracovníků v rané péči.

Světlo pro Světlušku

Mapa působnosti regionálních středisek

Aktuality z regionálních středisek

(Liberec)

Rozhovor pro Český rozhlas Radiožurnál

24. říjen 2014

V rámci blížícího se koncertu Světlo pro Světlušku běží v Českém rozhlasu série reportáží na různá témata týkající se oblasti podpory osob se zrakovým postižením. Nadace Českého rozhlasu, sbírka Světluška již dlouhodobě podporuje naše Středisko.

více aktualit >>

(Plzeň)

Benefiční koncert Světlo pro Světlušku

20. říjen 2014

25. října se koná benefiční koncert Světlo pro světlušku.

více aktualit >>

(EDA Praha)

Kalendář pro rok 2015 - Osobnosti na třech kolech

24. říjen 2014

Již brzy bude v prodeji charitativní kalendář, který nafotil pan Jiří Šourek pro Ranou péči EDA. Známé osobnosti a trojkolky různých typů - to je téma letošního kalendáře.

více aktualit >>